На головну Карта сайту Написати нам   Перейти до авторизаціїАвторизацiя
Українська Англійська
Про Асоцiацiю / Статут /
 
І. Загальні положення 
 
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ
Міністерством юстиції
"15" березня 2005 року
Свідоцтво №2216
 

Зміни і доповнення
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством юстиції
"20" квітня 2006 р.

  

ЗМІНИ ЗАРЕЄСТРОВАНО

"20" травня 2010 року №183/5

  

Зміни і доповнення
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством юстиції
"
20 " травня  2015 року №260/01-23

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
Загальними зборами учасників
Всеукраїнської громадської організації
"Українська асоціація прокурорів"
Протокол від "20" січня 2005 року
 

із змінами і доповненнями, внесеними Загальними зборами Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація прокурорів»
Протокол від «17» березня 2006 року

 

із змінами.
внесеними Загальними зборами Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація прокурорів»
Протокол від «4» грудня 2009 року

 

із змінами і доповненнями, внесеними Загальними зборами Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація прокурорів»
Протокол від «14» березня 2015 року

 

із змінами і доповненнями, внесеними Загальними зборами Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація прокурорів»
Протокол від «28» вересня 2016 року

 

 

із змінами і доповненнями, внесеними Загальними зборами Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація прокурорів»
Протокол від «14» березня 2020 року

 

 

 

Президент                                            О.Шинальський

 

 

СТАТУТ
Всеукраїнської ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРОКУРОРІВ»
 
Київ 2020 рік
 
1.1. Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація прокурорів" (далі – Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, яку створено на основі об'єднання загальних інтересів її членів з метою реалізації завдань, окреслених цим Статутом. Повне найменування Асоціації: Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація прокурорів". Скорочене найменування Асоціації: УАП.  
 
1.2. Асоціація є неприбутковою організацією зі статусом юридичної особи, заснована та внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Асоціація не є платником податку на прибуток. Асоціація створена та діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та чинного законодавства України та цього Статуту.
 
1.3. Асоціація створена та здійснює свою діяльність на принципах вільного волевиявлення, рівних прав членів, самоврядування, законності та гласності, відкритості для суспільства та засобів масової інформації.
 
1.4. Асоціація здійснює співробітництво з органами державної влади та управління, іншими громадськими організаціями, профспілками та науковими установами.
 
1.5. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, печатку, штампи, бланки із своєю назвою та символікою, зразки якої затверджує Виконком Асоціації. Символіка реєструється відповідно до встановленого законодавством України порядку.
 
1.6. Асоціація не відповідає по зобов'язаннях своїх членів, як і члени Асоціації та місцеві осередки організації не відповідають по зобов'язаннях Асоціації.
 
1.7. Юридична адреса Асоціації – Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 19.
 

 

 
01.03.2021 
 

Перейти до розділу

2008 - 2024 Українська асоцiацiя прокурорiв. Усi права захищено.