На головну Карта сайту Написати нам   Перейти до авторизаціїАвторизацiя
Українська Англійська
Про Асоцiацiю / Статут /
 
ІX. Припинення діяльності 
 
9.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації за рішенням Загальних зборів членів Асоціації, прийнятим 3/4 голосів від кількості присутніх на Зборах, або ж за рішенням суду.
 
9.2. Для здійснення ліквідації Асоціації утворюється ліквідаційна комісія, якій передаються повноваження щодо розпорядження активами Асоціації відповідно до чинного законодавства України
 
9.3. У разі припинення Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
 
 
01.03.2021 
 

Перейти до розділу

2008 - 2024 Українська асоцiацiя прокурорiв. Усi права захищено.