На головну Карта сайту Написати нам   Перейти до авторизаціїАвторизацiя
Українська Англійська
Про Асоцiацiю / Статут /
 
VІ. Кошти та майно асоціації 
 
6.1. Асоціація володіє майном та грошовими коштами, у тому числі і валютними, які необхідні їй для виконання статутних завдань.
 
6.2. Джерелом створення майна та грошових коштів Асоціації є вступні та членські внески членів Асоціації.
 
6.3. Додатковим джерелом надходження фінансових та матеріальних ресурсів можуть бути:
 
-     добровільні внески підприємств, організацій, установ та приватних осіб;
-     надходження від діяльності створених Асоціацією підприємств, установ та організацій;
-     інші надходження, не заборонені законодавством України.
 
6.4. Витрати на проведення Загальних зборів, конференцій, засідань Виконкому Асоціації, утримання штатного апарату, а також витрати, пов'язані з організацією міжнародного співробітництва і здійсненням інших заходів, визначаються Виконкомом Асоціації.
 
6.5. Асоціація може мати власний інвентар, транспортні засоби, будівлі, оздоровчі заклади та інше майно, набуте власним коштом чи передане Асоціації як благодійна допомога приватних осіб, організацій та установ, що необхідне для виконання статутних завдань.
 
6.6. Асоціація не відповідає по боргах держави, як і держава не відповідає по боргах Асоціації.
 
6.7. Асоціація не має за мету отримання прибутку, а також забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 
6.8. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
 
01.03.2021 
 

Перейти до розділу

2008 - 2022 Українська асоцiацiя прокурорiв. Усi права захищено.