На головну Карта сайту Написати нам   Перейти до авторизаціїАвторизацiя
Українська Англійська
Про Асоцiацiю / Статут /
 
ІІІ. Права та обов'язки членів асоціації 
 
3.1. Членство в Асоціації може бути колективним та індивідуальним. Почесні члени Асоціації визначаються в порядку, передбаченому цим Статутом.
 
3.2. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.
Колективними членами Асоціації можуть бути трудові колективи установ та організацій, які визнають цей Статут та беруть безпосередню участь у виконанні статутних завдань. Колективні члени Асоціації діють через своїх повноважних представників.
 
3.3. Індивідуальними та почесними членами Асоціації можуть бути громадяни, які на час вступу до Асоціації є працівниками органів прокуратури або раніше працювали в органах прокуратури на слідчо-прокурорських посадах, які визнають цей Статут та своєю активною діяльністю сприяють реалізації мети та завдань Асоціації. Індивідуальні члени Асоціації сплачують вступний внесок.
 
3.4. Індивідуальні та колективні члени Асоціації в особі своїх повноважних представників мають рівні права та обов'язки.
 
3.5. Членство в Асоціації не накладає на своїх членів ніяких застережень щодо їх участі в інших об'єднаннях громадян, союзах, асоціаціях чи інших утвореннях.
 
3.6. Прийняття індивідуальних членів Асоціації здійснюється на підставі письмової на ім'я Президента Асоціації заяви особи, яка бажає вступити до Асоціації. Прийняття колективних членів здійснюється Виконкомом Асоціації. Надання статусу почесного члена Асоціації здійснюється Виконкомом Асоціації за поданням Президента або за рішенням загальних зборів.
 
3.7. Члени Асоціації мають право:
 
-    брати участь в управлінні Асоціацією;
-    брати участь в обговоренні та прийнятті рішень на Загальних зборах;
-    обирати та бути обраними до керівних та інших органів Асоціації, вносити пропозиції щодо поліпшення її діяльності;
-    обирати та бути обраними до керівних та інших органів Асоціації, вносити пропозиції щодо поліпшення її діяльності;
-     звертатися до органів Асоціації для захисту своїх законних прав та інтересів;
-     здійснювати колективні заходи по захисту своїх інтересів;
-     вимагати у встановленому порядку скликання позачергових зборів;
-     у будь-який момент вільно вийти із складу членів Асоціації;
-     мати інші права згідно з чинним законодавством та цим Статутом.
 
3.8. Члени Асоціації зобов'язані:
 
-     суворо дотримуватись положень Статуту та інших внутрішніх документів Асоціації;
-     виконувати рішення загальних зборів та Виконкому Асоціації;
-     спрямовувати свою діяльність на суворе виконання законодавства України, на досягнення мети на виконання завдань Асоціації, зростання ролі та престижу Асоціації;
-     брати активну участь у організації та проведенні заходів Асоціації;
-     своєчасно та в повному обсязі сплачувати вступний та поточні членські внески;
-     виконувати інші обов'язки, передбачені цим Статутом.
 
3.9. За порушення вимог законів України та цього Статуту до члена Асоціації можуть бути застосовані такі заходи впливу, як попередження та виключення з Асоціації.
 
3.10. Членство в Асоціації припиняється у випадках:
 
-     виходу з Асоціації за власною заявою;
-     смерті індивідуального чи почесного члена Асоціації;
-     виключення з Асоціації.
 
3.11. Підставами для виключення є:
 
-     систематичне невиконання вимог цього Статуту;
-     вчинення дій, що суперечать меті та завданням Асоціації;
-     вчинення дій, що негативно впливають на репутацію члена Асоціації, органів прокуратури, держави;
-     звільнення з органів прокуратури України за вчинення дій, що дискредитують прокуратуру;
-     несплата членських внесків, що підлягають сплаті згідно з рішенням Асоціації, протягом 3-х місяців.
 
3.12. Виключення індивідуальних та колективних членів Асоціації здійснюється Виконкомом Асоціації. У разі виходу чи виключення з Асоціації сплачені кошти не повертаються.
 
3.13. Розмір та порядок сплати вступних та членських внесків щорічно встановлює Виконком Асоціації.
 
 
01.03.2021 
 

Перейти до розділу

2008 - 2022 Українська асоцiацiя прокурорiв. Усi права захищено.