На головну Карта сайту Написати нам   Перейти до авторизаціїАвторизацiя
Українська Англійська
Про Асоцiацiю / Статут /
 
ІІ. Мета та завдання та напрями діяльності 
 
2.1. Метою Асоціації є захист законних прав та інтересів своїх членів, які працювали чи працюють в органах прокуратури України; сприяння здійсненню завдань прокуратури, як органу, діяльність якого спрямована на утвердження верховенства права, зміцнення правопорядку.
 
2.2. Для досягнення статутних цілей діяльність Асоціації спрямована на реалізацію наступних завдань та напрямів діяльності:
 
-     представництво інтересів членів Асоціації в державних органах та судах, і громадських організаціях;
-     сприяння активній профілактиці порушень членами Асоціації і активна пропаганда морально-етичних норм і правил серед прокурорських працівників;
-     сприяння налагодженню зв'язків між прокурорами, органами прокуратури і прокурорськими асоціаціями в усьому світі з метою обміну досвідом у відстоюванні інтересів людини та держави;
-     забезпечення підвищення рівня незалежності прокурорів, їх захист від будь-якого впливу, включаючи політичний;
-     надання консультативної та практичної допомоги членам Асоціації у правовому захисті від посягань на їх законні права та інтереси;
-     заохочення і підвищення освітнього та професійного рівня членів Асоціації шляхом обміну досвідом та інформацією;
-     сприяння науковій діяльності членів Асоціації та проведення наукових конкурсів;
-     розробка пропозицій щодо реформування та удосконалення системи органів прокуратури, законодавства про прокуратуру тощо;
-     організація і фінансування спортивних, освітніх, культурних заходів для членів Асоціації;
-     встановлення та вручення винагород Асоціації.
 
2.3. Для виконання поставлених цілей і завдань Асоціація має право:
 
–        виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
–       представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
–       проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
–        ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;
–        створювати установи та організації;
–        одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань;
–        вносити пропозиції до органів влади та управління;
–        розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі;
–        засновувати засоби масової інформації;
–        засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.
 
Асоціація також користується іншими правами, передбаченими законами України.
 
01.03.2021 
 

Перейти до розділу

2008 - 2024 Українська асоцiацiя прокурорiв. Усi права захищено.