На головну Карта сайту Написати нам   Перейти до авторизаціїАвторизацiя
Українська Англійська
Про Асоцiацiю / Статут /
 
ІІ. Мета та завдання 
 
2.1. Метою Асоціації є захист законних прав та інтересів своїх членів, які працювали чи працюють в органах прокуратури України та активна підтримка авторитету та позитивного іміджу прокуратури і прокурорів в Україні і за її межами; сприяння здійсненню завдань прокуратури, як органу, діяльність якого спрямована на утвердження верховенства права, зміцнення правопорядку.
 
2.2. Для досягнення статутних цілей діяльність Асоціації спрямована на реалізацію наступних завдань:
-     представництво інтересів членів Асоціації в державних органах та судах, і громадських організаціях;
-     сприяння активній профілактиці порушень членами Асоціації і активна пропаганда морально-етичних норм і  правил серед прокурорських працівників;
-     сприяння налагодженню зв'язків між прокурорами, органами прокуратури і прокурорськими асоціаціями в усьому світі з метою обміну досвідом у відстоюванні інтересів людини та держави;
-     забезпечення підвищення рівня незалежності прокурорів, їх захист від будь-якого впливу, включаючи політичний;
-     надання консультативної та практичної допомоги членам Асоціації у правовому захисті від посягань на їхні законні права та інтереси;
-     заохочення і підвищення освітнього та професійного рівня членів Асоціації шляхом обміну досвідом та інформацією;
-     сприяння науковій діяльності членів Асоціації та проведення наукових конкурсів;
-     розробка пропозицій щодо реформування та удосконалення системи органів прокуратури, законодавства про прокуратуру тощо;
-     організація і фінансування спортивних, освітніх, культурних заходів для членів Асоціації;
-     встановлення заохочень та вручення винагород Асоціації.


2.3. Для виконання поставлених цілей і завдань Асоціація має право:
-      виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
-      представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
-      брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
-      ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
-      створювати установи та організації;
-      одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
-      вносити пропозиції до органів влади і управління;
-      розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
-      засновувати засоби масової інформації;
-      засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

 

    Асоціація також користується іншими правами, передбаченими законами України.

 
27.09.2010 
 

Перейти до розділу

2008 - 2020 Українська асоцiацiя прокурорiв. Усi права захищено.