Home Site map Contact us   Go to AuthorizationAuthorization
Ukrainian English
IAP / Norms /
 
Норми відповідальності. Повноваження. 
 
Для забезпечення вільного та незалежного виконання своїх професійних обов'язків згідно з даними нормами прокурори повинні бути захищені урядами від свавільних дій. Загалом, вони повинні мати право:
 
         а) виконувати свої професійні функції без залякування, будь-яких перешкод, переслідування, неналежного втручання чи необґрунтованого притягнення до цивільної, кримінальної або будь-якої іншої відповідальності;
 
         б) разом з їх сім'ями бути захищеними владою у тих випадках, коли їх особистій безпеці загрожують внаслідок належного виконання прокурорських функцій;
 
         в) на розумні умови служби та відповідну винагороду, адекватну з ключовою роллю, яку вони виконують, й на те, що їх платня або будь-які інші переваги не будуть безпідставно занижені;
 
         г) на розумний та керований термін перебування на посаді, пенсію та вік відставки, яка залежить від умов зайнятості або вибору в специфічних випадках;
 
         д) на прийом на роботу і просування по службі, що базується на об'єктивних факторах і на специфічній професійній кваліфікації, здібностях, чесності, працездатності та досвіді, а також на рішенні згідно з справедливими та безпристрасними процедурами;
 
         є) на швидке та безпристрасне слухання справ, що базується на законі або правових приписах, де, внаслідок скарг вимагаються дисциплінарні заходи, які передбачають дії, що знаходяться поза межами кола відповідних професійних норм;
 
         ж) на об'єктивну оцінку і рішення у дисциплінарних слуханнях;
 
         з) на формування та об'єднання в професійні асоціації або інші організації, для представництва їх інтересів, проходження їх професійного навчання та захисту їх статусу; і
 
         і) на звільнення від згоди з незаконним порядком або порядком, який суперечить професійним нормам чи етиці.
 
 
12.04.2005 
 

Go to category

2008 - 2024 2008 Ukrainian association of prosecutors. All rights reserved.