Home Site map Contact us   Go to AuthorizationAuthorization
Ukrainian English
IAP / Norms /
 
Норми відповідальності. Роль у кримінальному переслідуванні. 
 
4.1. Прокурори повинні виконувати свої обов'язки справедливо, узгоджено та невідкладно;
 
4.2. Прокурори повинні відігравати активну роль у кримінальних переслідуваннях наступним чином :
 
а) приймати участь, у випадках визначених законом або практикою, у розслідуванні злочинів, або здійснювати повноваження по відношенню до поліції чи слідчих, і робити це об'єктивно, безпристрасно та професійно;
 
б) при нагляді за розслідуванням злочинів, вони повинні гарантувати, що слідчі служби дотримуються судових приписів та основних прав людини;
 
в) при наданні інформації, вони повинні залишатись безпристрасними та об'єктивними;
 
г) при порушенні кримінального переслідування, вони будуть проводити його тільки у разі, якщо справа достатнім чином базується на доказах, які обґрунтовано вважаються достовірними та прийнятними, і не буде продовжуватись судовим переслідуванням за відсутності таких доказів;
 
д) у ході виконання процесуальної дії, справа буде рішуче, але справедливо переслідуватись у судовому порядку; і не більше того, що визначено доказами;
 
є) коли, згідно внутрішнього закону та практики, вони здійснюють наглядову функцію у відношенні виконання рішення суду або виконують інші не прокурорські функції, вони будуть завжди діяти в інтересах держави.
 
4.3. Крім того, прокурори повинні :
 
а) підтримувати професійну конфіденційність;
 
б) згідно з внутрішнім законодавством і вимогами справедливого судового розгляду приймати до уваги точки зору, законні інтереси, зокрема – жертв і свідків, коли їх особисті інтереси порушені, та забезпечувати інформування жертв і свідків стосовно їх прав; і таким же чином забезпечувати, щоб будь-яка потерпіла сторона була поінформована щодо права регресу до більш вищого органу влади / суду, де це є можливим;
 
в) охороняти права обвинуваченого, який співпрацює з судом та іншими відповідними органами;
 
г) розкривати, згідно закону або вимогам справедливого судового розгляду, обвинуваченому інформацію, яка наносить йому шкоду так і вигідну йому, так швидко, як це розумно можливо;
 
д) перевіряти запропонований доказ, з метою встановлення, чи був він отриманий законним і конституційним шляхом;
 
є) відмовлятись використовувати докази, які, очевидно, були отримані за посередництвом незаконних методів, що представляють серйозне порушення прав підозрюваного і, особливо, методів, що представляють собою тортури або жорстоке поводження;
 
ж) намагатись гарантувати, щоб відносно осіб, відповідальних за використання таких методів були вжиті відповідні заходи;
 
Згідно з внутрішнім законодавством і вимогами справедливого судового розгляду, надавати належні міркування для відмови в судовому переслідуванні, тимчасового або кінцевого припинення слухань чи закриття кримінальних справ, особливо, стосовно молодих обвинувачених, а також від формальної системи правосуддя, якщо такі заходи є прийнятними, при повній повазі до прав підозрюваних і жертв.
 
 
12.04.2005 
 

Go to category

2008 - 2024 2008 Ukrainian association of prosecutors. All rights reserved.