Home Site map Contact us   Go to AuthorizationAuthorization
Ukrainian English
IAP / Norms /
 
Норми відповідальності. Незалежність. 
 
2.1. Використання прокурорських повноважень, що дозволені в особливій юрисдикції, повинне здійснюватись незалежно та бути вільним від політичного втручання;
 
2.2. Якщо не прокурорські органи влади мають право надавати прокурорам загальні та особливі інструкції, то такі інструкції повинні бути :
-         зрозумілими;
-         погоджуваними із законною владою;
-         підпорядкованими встановленим керівним принципам по захисту дійсності та свідомості прокурорської незалежності;
 
2.3. Будь-яке право не прокурорської влади контролювати порушення кримінального переслідування або припиняти законно порушене кримінальне переслідування повинно виконуватись у подібній формі.
 
 
12.04.2005 
 

Go to category

2008 - 2024 2008 Ukrainian association of prosecutors. All rights reserved.